Lederseminar for unge

RYLA er et 3 dagers seminar med fokus på egenutvikling for unge mennesker som ønsker å bli ledere.Målet for seminaret er egenutvikling gjennom å få innsikt i egen person og forholde seg til, samarbeide med og lede andre. Ved hjelp av teori, gruppeøvelser, diskusjon og refleksjon er fokus på hvordan vi påvirker andre og andre påvirker oss. Gjennom diskusjon med erfarne bedriftsledere i gruppearbeid og panel debatt, får deltagerne belyst aktuelle problemstillinger og spørsmål. Seminaret gjennomføres i en inkluderende atmosfære hvor deltagere i alderen 19-27 år fra forskjellige miljøer og bakgrunn kan lære av hverandre og få nyttige impulser og kontakter. Neste seminar holdes 24. – 26. februar 2017 på Fjordslottet Hotell, Fotlandsvåg.

Reklamer

Det var en flott opplevelse å være med i paneldebatten på RYLA seminaret 2010. Jeg traff mange flotte ungdommer som virket svært bevisst i sitt valg om en fremtidig lederkarriere. Jeg fikk også inntrykk av at de representerte et vidt spenn av bransjetilknytning og erfaring, og at de derfor hadde godt utbytte av debatten med oss i panelet, og av diskusjoner og erfaringsutveksling seg imellom.

Bente Øyhovden, Banksjef Sparebank 1 SR-Bank Åsane

Nå etter at jeg har erfart å ha en av mine egne ansatte på Ryla-kurset, er ikke vurderingen av Ryla blitt mindre positiv. Vår skiftleder i resepsjonen, Tina Toftevåg, deltok på Ryla 2011. Tina er 26 år, har fagbrev som resepsjonist og har gjennom flere år vist at hun har ambisjoner og evner som går i retning økt ansvar og ledelse, og som arbeidsgiver har jeg lett etter lederkurs som ikke er alt for ambisiøst, men som passer for mellomledere. Evalueringen i etterkant viser at Ryla passet godt for min ansatt og nivået lå der det skulle. Tina trekker frem den faglige delen av kurset som svært bra – både innhold og kursleder Bente Askvik får svært høy score. Paneldebatten var også bra, og kombinasjonen mellom det å lytte til erfarne ledere samtidig som det var muligheter for å stille spørsmål ble verdsatt høyt. Nina Askvik, Adm. Dir,

Radisson Blu Royal Hotel.
Nina Askvik, Adm Dir
Radisson Blu Hotel Norge